tirsdag 20. desember 2011

Luke nummer 20 åpnes

Julenissen er en fantasiskikkelse som er blitt et symbol for julen i vestlig populærkultur, med røtter i gamle europeiske tradisjoner og folketro. 

Den amerikanske julenissens vesen og utseende ble fastlagt i et dikt fra 1823 (A visit from St. Nicholas) og fikk sin internasjonale utbredelse gjennom en serie populære reklametegninger for Coca Cola på 1930-tallet. Det er denne nissen som nå har overtatt for de fleste nasjonale varianter i Europa.

Bildet er lånt her


Her kommer en liten parade av nisser som ikke ligner så veldig på den amerikanske utgaven. Disse ser mer ut som de har norsk "statsborgerskap"...


 Disse to er kjøpt for kr. 1.65 pr stk. hos Sigurd Døsvig i Bergen, antakelig på 1970-tallet. Prisen er en litt annen enn det vi er vant å betale for slike ting nå til dags....Fjøsnisse?Her kan man forresten se hvordan man i Norge i 1883 forestilte seg at julenissen så ut. Litt annerledes enn den amerikanske med andre ord... Dette er det første norskproduserte julekortet og det ble tegnet av Wilhelm Larsen.