fredag 12. august 2011

Rasjoneringskort
Hei
Ser du har bilder av drosjemerke og "nikkehund". Da kommer jeg i tanker om oljekrisen i 1973 (?) hvor alle bileiere fikk tilsendt rasjoneringskort for bensin. Men de ble aldri tatt i bruk.

Hilsen
Bileieren